Urząd Statystyczny w Poznaniu zaprasza wszystkie przedszkola do udziału w konkursie plastycznym „Nasze gospodarstwo rolne”. Konkurs polega na wykonaniu przestrzennej makiety gospodarstwa rolnego w dowolnym formacie i z wykorzystaniem dowolnych materiałów oraz wysłaniu maksymalnie 3 zdjęć makiety w formacie JPEG, w rozmiarze całkowitym nieprzekraczającym 10 MB, na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl.

Zdjęcia makiet można przesyłać do 16 października 2020 r.
Więcej informacji: https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/nasze-gospodarstwo-rolne/