W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny,według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Spisz się przez telefon!

Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem należy wybrać „1” – w celu skierowania na infolinię spisową. Następnie należy wybrać opcję „Spisz się przez telefon”, aby połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia wywiadu.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/,
  • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer:                             22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie –  w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!

W siedzibie Urzędu Gminy w Czerminie (sala posiedzeń) zostało uruchomione stanowisko do samospisu internetowego.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie daty i godziny przybycia z Gminnym Biurem Spisowym dzwoniąc pod nr telefonu: 62 7416 031.

Wizyty terenowego rachmistrza spisowego odbywać się będą od 1 października do 30 listopada 2020 r. tylko wtedy, kiedy rolnik nie dokona samopisu internetowego, bądź telefonicznie.