W 2019 roku jedenaście par małżeńskich z terenu Gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego. Spotkanie z Jubilatami odbyło się 13 grudnia 2019roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Mikołajczaka, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Kaźmierczaka oraz pracownika USC Małgorzaty Witkowskiej. Jubilaci otrzymali medale przyznane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, dyplomy i kwiaty. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

1. Kazimierz i Krystyna Durscy
2. Wojciech i Elżbieta Latańscy
3. Zenon i Krystyna Woźniakowie
4. Tadeusz i Janina Walendowscy
5. Edward i Teresa Krawczykowie
6. Czesław i Irena Blandzi
7. Marian i Krystyna Dorszowie
8. Antoni i Maria Jędraszakowie
9. Stanisław i Zyta Danielkiewiczowie
10. Andrzej i Mirosława Ziętkowie
11.Henryk i Halina Dubielowie