Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czermin przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu. Działka gruntowa niezabudowana nr 618/23 o powierzchni 1,6113 ha położona w miejscowości Żegocin

 

Więcej informacji w załączniku.