Ogłoszenie Wójta Gminy Czermin z dnia 01.03.2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik referatu rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji