Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor referatu rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Czermin 63-304 Czermin 47

 Wójt Gminy Czermin informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 26.07.2021r. naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor referatu rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska Komisja Rekrutacyjna nie wyłoniła żadnego kandydata na ww. stanowisko, ponieważ  w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 13 sierpnia 2021r. nie wpłynęła żadna oferta z dokumentami aplikacyjnymi na powyższe stanowisko.

 

Wójt Gminy Czermin
/-/ Sławomir Spychaj