Zespół Szkół Publicznych w Żegocinie
Żegocin 8
63 – 304 Czermin
Dyrektor Marek Jezierski

62 74 16 909

www.zszegocin.szkolnastrona.pl