Publiczne Przedszkole w Grabiu
Grab 18
63 – 304 Czermin
p.o. Dyrektor Marek Jezierski
62 74 16 571