wi0

 

W dniu 18.12 2013.z inicjatywy KGW oraz Ośrodka Kultury w Czerminie odbyło się spotkanie opłatkowe

 

W dniu 18.12 2013.z inicjatywy KGW oraz Ośrodka Kultury w Czerminie odbyło się spotkanie opłatkowe w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy z wójtem Sławomirem Spychajem na czele, radni i sołtysi gminy Czermin, członkinie KGW, oraz członkowie działających w Czerminie Klubu Seniora i grupy AA „Skorpion”.

Prawdziwie wigilijny nastrój zapanował gdy działająca przy Ośrodku Kultury młodzież rozpoczęła jasełka. Członkowie kabaretu „Nie z tej ziemi” przebrani za trzech pastuszków, zaproponowali aby Anielski Chór stworzyli seniorzy, którzy podczas wcześniejszych spotkań pod okiem Gerarda Studzińskiego przygotowali kilka kolęd. Na trzech króli zostali wybrani : Wójt Gminy Czermin – Sławomir Spychaj, Przewodniczącego Rady Gminy – Robert Mikołajczak oraz Skarbnik Gminy – Jarosław Kowalski. Narratorem został dyrektor Zespołu Szkół. w Czerminie – Krzysztof Orszulak. Panie seniorki w osobach Jadwiga Gulczewska, Teresa Kwaśniewska i Irena Bladzi pięknie recytowały wiersze. Wszyscy aktorzy spisali się wyśmienicie. Po jasełkach przyszedł czas na życzenia złożone przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady, oraz podzielenie się opłatkiem. Na wspólną wieczerzę przygotowaną przez panie z czermińskiego KGW zaprosiła przewodnicząca KGW i pełniąca obowiązki sołtysa Pani Maria Doczekalska.

Tegoroczne spotkanie wigilijne było wyjątkowe pełne wrażeń i wzruszeń.

wi1

wi2

wi3