teatry00Dnia 07.04.2014 w Ośrodku Kultury w Czerminie już po raz trzeci odbył się Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych Gminy Czermin.

 

Dnia 07.04.2014 w Ośrodku Kultury w Czerminie już po raz trzeci odbył się Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych Gminy Czermin. Organizatorem i fundatorem nagrody za udział jest Urząd Gminy w Czerminie oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przeglądzie wzięły udział dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej z Czermina i Żegocina oraz Gimnazjum z Czermina i Broniszewic.

Tematem tegorocznego przeglądu było ” Nasz super pomysł na profilaktykę – Rodzina naszym azylem”. Temat przedstawień dotyczył autentycznych problemów zgłaszanych przez młodzież i dzieci w obszarze problemów uzależnień występujących w kontekście życia dzieci i młodzieży oraz roli rodziców widzianej oczami młodych ludzi.

Tak jak co roku scenariusz sztuki był tekstem autorskim tworzonym przez młodzież pod super wizją nauczycieli.

Uczestnicy III Przeglądu Spektakli Profilaktycznych w nagrodę za udział wraz ze swoimi wychowawcami wyjechali na sztukę teatralną do Teatru w Gnieźnie. Młodzież obejrzała sztukę pt.: „Most nad doliną” natomiast dzieci „Fryderyk szpak”.

Ewaluacją tego przeglądu jak co roku jest prezentacja spektakli w poszczególnych placówkach oświatowych podczas wywiadówek profilaktycznych dla rodziców.

teatry01

teatry02

teatry03

teatry06

teatry05