Gmina Czermin współpracuje partnersko z dwoma gminami niemieckimi. Od 1997 roku z gminą Steinhöfel w Brandenburgii, a od 2004 roku z gminą Edewecht w Dolnej Saksonii. Współpraca przebiega na płaszczyźnie gospodarki, rolnictwa, edukacji, sportu, turystyki i kultury.

Gmina Steinhöfel
Burmistrz: Renate Wels
Demnitzer Str. 7
51 518 Steinhöfel
strona www

Gmina Edewecht
Burmistrz: Petra Lausch
Rathausstr. 7
26 188 Edewecht
strona www

 

W dniu 04.04.2013r. gmina Czermin wraz z gminami Chocz i Dobrzyca podpisała porozumienie o współpracy ze słowackimi gminami Spissky Hrusow, Olcnava, Slatvina i Vitkovce. W ramach wzajemnych kontaktów przygotowywane i realizowane będą wspólne projekty w następujących obszarach tematycznych: kultura, edukacja szkolna i przedszkolna, ochrona zdrowia i niepełnosprawność, opieka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, ochrona środowiska, ochotnicze straże pożarne i organizacje społeczne, sport i turystyka.

Deklaracja współpracy

Umowa