Mo1

Klasa w szkole – zdjęcie z lat 1925-30. Na zdjęciu mi.in. długoletni kierownik szkoły Henryk Pfening / fot. arch. pryw. Anny Moch/