Ha1

Wjazd do miejscowości Czermin od strony Pleszewa, zdjęcie z początku lat 60.
/fot. arch. pryw. Teresy Hadrzyńskiej/

Ha2

W tym miejscu obecnie znajduje się teren sportowy przy Zespole Szkół /siłownia, boiska/.Zabudowania widoczne na zdjęciu już nie istnieją.
/fot. arch. pryw. Teresy Hadrzyńskiej/