Cierniak1

Dom Państwa Cierniaków, / fot. arch. pryw. Teresy Cierniak/

Cierniak2

Dom Państwa Cierniaków – zdjęcie z 2016r
/ fot. arch. pryw. Teresy Cierniak/

Cierniak3

Budynek Urzędu Gminy i ślub Państwa Cierniak, zdjęcie z 1981roku,
/ fot. arch. pryw. Teresy Cierniak/

Cierniak4

Budynek Urzędu Gminy – wejście główne zdjęcie z 2016 roku
/fot. arch. Urzędu Gminy w Czerminie/

Cierniak5

Ślub Państwa Cierniak w tle widać budynek starej szkoły, zdjęcie z 1981roku
/ fot. arch. pryw. Teresy Cierniak/

Cierniak6

Budynek w którym obecnie znajduje się GOPS i USC, dawniej szkoła,
zdjęcie z 2016 r. /fot. arch. Urzędu Gminy w Czerminie/