Gmina Czermin

Kategoria: Projekty UE

UE02

    „Remonty świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przyległych terenów poprzez budowe placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Czermin” Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Czerminie.   Wniosek o przyznanie pomocy, złożony w dniu 24.03.2009r. Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Czerminie.  Projekty współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 24.03.2009r. Wnioskodawca:  Ośrodek Kultury w Czerminie Tytuł projektu: „Remonty świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przyległych terenów poprzez budowę placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Czermin „ – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”   Cel projektu: Poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalne i sportowe  w gminie poprzez remonty świetlic wiejskich, budowę placów zabaw...

Czytaj więcej...

UE01

„Budowa polegająca na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku celem lokalizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Skrzypnia” Wnioskodawca:  Gmina Czermin     Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 11.03.2009r.   Wnioskodawca:  Gmina Czermin Tytuł projektu: „Budowa polegająca na nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku celem lokalizacji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Skrzypnia” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”   Cel projektu: Rozwój aktywności społeczno – kulturalnej mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 17 września 2009r. Wartość inwestycji:                       662.591,40 zł. Kwota dofinansowania :              I Etap: 209.247,00 zł., II Etap 193.673,00 zł.   Zakres inwestycji: I Etap: Wykonane...

Czytaj więcej...

Projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III

    Projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych„Edukacja kluczem do sukcesu”   Projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych W Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Czermin realizowany jest projekt systemowy pn.: „Edukacja kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.  W projekcie uczestniczy 155 dzieci klas I – III, u których u których zdiagnozowano zaburzenia umiejętności szkolnych oraz uczniowie szczególnie uzdolnieni. W każdej ze szkół rekrutację przeprowadzono na podstawie badań, obserwacji i diagnoz przygotowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, nauczycieli i logopedów.  W ramach...

Czytaj więcej...

Straż Pożarna

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support