Gmina Czermin

Kategoria: Projekty UE

Budowa ścieżki rowerowej w Broniszewicach

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Broniszewice – Etap II” Wnioskodawca: Gmina Czermin   Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 29.06.2010r.   Wnioskodawca: Gmina Czermin   Tytuł projektu:   „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego   w miejscowości Broniszewice – Etap II”   – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013   Cel projektu:   Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę ścieżki rowerowej.   Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 26.01.2011r.   Wartość inwestycji:                         765 608,60 zł.   Kwota dofinansowania :                466 838,96 zł.   Zakres...

Czytaj więcej...

Budowa scieżki rowerowej w Czerminie

  „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Czermin – Etap I” Wnioskodawca: Gmina Czermin   Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 31.03.2010r.   Wnioskodawca: Gmina Czermin   Tytuł projektu:   „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego   w miejscowości Czermin – Etap I”   – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013   Cel projektu:   Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę ścieżki rowerowej. Powyższy projekt jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, wpisuje się bowiem...

Czytaj więcej...

Pieruchy Nasza Wieś

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pieruchy ”Nasza Wieś” Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacyjne w miejscowości Pieruchy Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pieruchy ”Nasza Wieś” Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacyjne w miejscowości Pieruchy Cel projektu: celem operacji jest stworzenie miejsca do rekreacji i wzrostu integracji wśród mieszkańców, poprzez zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne. Zakres operacji: Roboty ziemne Ogrodzenie terenu Wyposażenie terenu Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r. Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 28.01.2013r. Wartość projektu: 21 492,25zł Kwota dofinansowania: 17 193,80zł   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW 2007 –...

Czytaj więcej...

Projekt Mamoty

    „Remont Wigwamu oraz budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w miejscowości Mamoty” W dniach 21.08.2012r.- 27.06.2013r. trwała realizacja projektu pn: „Remont Wigwamu oraz budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w miejscowości Mamoty” W ramach projektu zrealizowano nast. zadania: Ogrodzenie placu zabaw Remont wigwamu i zagospodarowanie terenu wokół Budowa piaskownic Zakup altan ogrodowych Montaż pompy Abisynki Zakup wyposażenia placu...

Czytaj więcej...

Szkolenie z grafiki komputerowej i wydanie folderu

Organizacja szkolenia z grafiki komputerowej oraz wydanie folderu turystycznego Gminy Czermin Wnioskodawca: Gmina Czermin Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 20.07.2012r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu: „Organizacja szkolenia z grafiki komputerowej oraz wydanie folderu turystycznego Gminy Czermin” Cel projektu: Wzrost integracji i aktywności mieszkańców obszaru LGD oraz promocja dziedzictwa kulturowego poprzez organizację szkolenia z grafiki komputerowej i wydanie folderu turystycznego Gminy Czermin. Umowa o przyznanie pomocy podpisana została w dniu 08.11.2012r. Wartość projektu: 11 831,21zł Kwota dofinansowania: 7 587,04 zł Zakres operacji: – organizacja szkolenia z podstaw grafiki komputerowej w oparciu o programy Corel Draw i Photoshop – opracowanie i wydruk folderu turystycznego gminy Czermin w ilości 1000 szt. Realizacja projektu została zakończona w dniu 30.03.2013r....

Czytaj więcej...

Oczyszczalnie

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin” Wnioskodawca: Gmina Czermin Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.02.2010r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”   Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czermin poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.   Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 26 stycznia 2011r. Wartość inwestycji:           707 510,32 zł. Kwota dofinansowania :     431 771,04 zł.   Zakres inwestycji: Zakres prac stanowiących koszty inwestycyjne: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin. Prace obejmowały wykonanie ogółem 57 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków...

Czytaj więcej...

Rewitalizacja

  „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rewitalizacja budynku urzędu gminy objętego wojewódzką ewidencją zabytków w miejscowości Czermin” Wnioskodawca: Gmina Czermin Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rewitalizacja budynku urzędu gminy objętego wojewódzką ewidencją zabytków w miejscowości Czermin” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury sportowej poprzez budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynku objętego wojewódzką ewidencją...

Czytaj więcej...

GOPSCzermin

Projekt „MAŁYMI KROKAMI DO SUKCESU” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie PROJEKT „MAŁYMI KROKAMI DO SUKCESU” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO         Podsumowanie realizacji projektu „Małymi krokami do sukcesu” W 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie realizował projekt „Małymi krokami do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podnoszenie kompetencji społecznych do końca 2011 roku przez 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn) z gminy...

Czytaj więcej...

UE04

 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin, przebudowa stacji uzdatnainia wody w Żegocinie, budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin oraz zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych” Wnioskodawca: Gmina Czermin Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.06.2009r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin, przebudowa stacji uzdatniania wody w Żegocinie, budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin oraz zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Cel projektu: Poprawa jakości warunków życia mieszkańców Gminy Czermin poprzez budowę kanalizacji, przebudowę stacji uzdatniania wody oraz zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych. Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu...

Czytaj więcej...

UE03

  „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieruchy” Wnioskodawca: Gmina Czermin Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 17.11.2009r. Wnioskodawca: Gmina Czermin Tytuł projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieruchy” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – Oś 4 Leader Cel projektu: Celem projektu jest poprawa stanu technicznego budynku świetlicy, miejsca spotkań, zebrań i imprez kulturalnych   dla lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, pobudzenia ich aktywności społecznej oraz odbudowę tożsamości i integralności wsi.   Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich i umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego....

Czytaj więcej...
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support