Oferta inwestycyjna Działka nr 100/6 (ark. m. 1) położona w miejscowości Broniszewice (obręb Broniszewice) – nr działki ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym nieruchomości na wniosek właściciela.

Oferta nr 8 Działka nr 100/6 (ark. m. 1) położona w miejscowości Broniszewice (obręb Broniszewice) – nr działki ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym nieruchomości na wniosek właściciela.


Powierzchnia: ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym na wniosek właściciela nieruchomości.

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym garażem i budynkiem gospodarczo-garażowym na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (nr RB.6730.98.6.2011 z dn. 28.12.2011r.).


Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: tel. 517 564 249

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.