Oferta inwestycyjna Działka nr 203/7 (ark. m. 1) położona w miejscowości Broniszewice (obręb Broniszewice). Powierzchnia: 0,1299 ha.

 

Oferta nr 5 Działka nr 203/7 (ark. m. 1) położona w miejscowości Broniszewice (obręb Broniszewice).

Powierzchnia: 0,1299 ha.

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczo-garażowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (nr RB.6730.39.6.2011 z dn. 18.07.2011r.).


Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: tel. 516 445 400

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.