Oferta inwestycyjna Działka nr 73 (ark. m. 32) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – nr działki ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym nieruchomości na wniosek właściciela

Oferta nr 1

Działka nr 73 (ark. m. 32) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – nr działki ulegnie  zmianie po podziale ewidencyjnym nieruchomości na wniosek właścicielaPowierzchnia: ulegnie zmianie po podziale ewidencyjnym na wniosek właściciela nieruchomości.

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na podstawie wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (nr RB 7331/34/10 z dn. 04.11.2010r. oraz nr RB 7331/35/10 z dn. 05.11.2010r.).

Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: tel. 535 797 601

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.