Oferta inwestycyjna 2013 Żale

 

Działka nr 211/1  powierzchnia – 0.0891 ha,

Działka nr 211/2 powierzchnia – 0.0891 ha,

Działka nr 211/3 powierzchnia – 0.0890 ha,

Działka nr 211/4  powierzchnia – 0.0890 ha,

Oferta inwestycyjna 2013 Żale

Działka nr 211/1 (ark. m. 32) położona w miejscowości Żale (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0891 ha,

Działka nr 211/2 (ark. m. 32) położona w miejscowości Żale (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0891 ha,

Działka nr 211/3 (ark. m. 32) położona w miejscowości Żale (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0890 ha,

Działka nr 211/4 (ark. m. 32) położona w miejscowości Żale (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0890 ha,

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczo-garażowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na podstawie wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (nr RB.6730.49.6.2011 z dn. 29.09.2011r., RB.6730.50.6.2011 z dn. 29.09.2011r., RB.6730.51.6.2011 z dn. 29.09.2011r., RB.6730.52.6.2011 z dn. 29.09.2011r.).

Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: tel. 788-387-754

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.

Zale