Oferta inwestycyjna 2013 – Psienie Ostrów

 

Działka nr 35/4  powierzchnia – 0.1502 ha,

Działka nr 35/5  powierzchnia – 0.1500 ha,

Działka nr 35/6  powierzchnia – 0.1495 ha,

Oferta inwestycyjna 2013 – Psienie Ostrów

Działka nr 35/4 (ark. m. 13) położona w miejscowości Psienie Ostrów (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.1502 ha,

Działka nr 35/5 (ark. m. 13) położona w miejscowości Psienie Ostrów (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.1500 ha,

Działka nr 35/6 (ark. m. 13) położona w miejscowości Psienie Ostrów (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.1495 ha,

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczo-garażowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na podstawie wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (nr RB 7331/41-6/10 z dn. 27.12.2010r., RB 7331/42-6/10 z dn. 27.12.2010r., RB 7331/43-6/10 z dn. 27.12.2010r.).

Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: tel. 694 162 463

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.

Psienie