Oferta inwestycyjna 2013 – Czermin

Działka nr 97/1  powierzchnia – 0.0839 ha,

Działka nr 97/2 powierzchnia – 0.0808 ha,

Działka nr 97/3  powierzchnia – 0.0808 ha,

Działka nr 97/4  powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/5  powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/6  powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/7  powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/8  powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/9  powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/10  powierzchnia – 0.0824 ha

 

 

Oferta inwestycyjna Czermin

Działka nr 97/1 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0839 ha,

Działka nr 97/2 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0808 ha,

Działka nr 97/3 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0808 ha,

Działka nr 97/4 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/5 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/6 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/7 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/8 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/9 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0807 ha,

Działka nr 97/10 (ark. m. 21) położona w miejscowości Czermin (obręb Czermin) – powierzchnia – 0.0824 ha,

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na podstawie wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr RB.6730.24.7.2012 z dn. 29.01.2013r.

Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: tel. 516 445 400

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.

Czermin