Oferta inwestycyjna 2013 – Broniszewice

 

Działka nr 326/1  powierzchnia – 0.1500 ha,

Działka nr 326/4  powierzchnia – 0.1499 ha,

 

Oferta inwestycyjna 2013 – Broniszewice

 

Działka nr 326/1 (ark. m. 3) położona w miejscowości Broniszewice (obręb Broniszewice) – powierzchnia – 0.1500 ha,

 

Działka nr 326/4 (ark. m. 3) położona w miejscowości Broniszewice (obręb Broniszewice) – powierzchnia – 0.1499 ha,

Przeznaczenie: brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Możliwość zabudowy w/w nieruchomości budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garażowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na podstawie wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (nr RB.6730.86.7.2011 z dn. 27.09.2011r., RB.6730.105.6.2011 z dn. 28.12.2011r.).

Stan prawny: własność osoby fizycznej.

Kontakt: te. 608 465 231

Osoba fizyczna wyraziła pisemną zgodę na umieszczenie w/w informacji przez Gminę Czermin na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z przeznaczeniem ich do wykorzystania w przedmiocie sprzedaży.

Broniszewice