Gmina Czermin

Kategoria: Aktualności

Zgłaszanie osób do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE: W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czermin w okresie wakacji letnich w 2018 roku” prosi się organizacje pozarządowe, które nie biorą udziału w konkursie, o zgłaszanie propozycji osób do udziału w pracach komisji konkursowej …

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ♦ Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 48,40 m2 w budynku mieszkalnym nr 43, położony w miejscowości Pieruszyce na działce ewidencyjnej nr 67/1 o pow....

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje:

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Departament Środowiska, tel. 61 626 64 00, email:...

Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Gizałki nr RNPP.6220.4.2016

Obwieszczenia Wójta Gminy Gizałki nr RNPP.6220.4.2016 z dnia 26.03.2018r.: – o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej „MEW – Ruda Wieczyńska” w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski, – o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, – o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o opinię dla ww. przedsięwzięcia....

Czytaj więcej...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 27.03.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców   ♦ Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości: Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Czermin składająca się z działek ewidencyjnych nr: 25/1 o pow. 0,0362 ha, 28/1 o pow. 0,0041 ha, 72/21 o pow. 0,0011 ha.                            Pobierz...

Czytaj więcej...

Kurenda 02.03.2018

 K U R E N D A    Urząd Gminy Czermin informuje, że do dnia 14 marca 2018r. rolnicy mogą składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”. Dotyczy to gospodarstw, w których powierzchnia gruntów ornych we wniosku o dopłaty była mniejsza niż 10 ha. Złożenie takiego oświadczenia w podanym wyżej terminie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. Szczegółowe informacje oraz druki oświadczeń można otrzymać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie (tel. 62/74 20 101). Informację o zasadach składania i wypełniania w/w oświadczenia można pobrać również z naszej strony internetowej: www.czermin.wlkp.pl z zakładki Aktualności.    Informujemy, że z dniem 28.02.2018 r. wchodzą w życie zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego...

Czytaj więcej...
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support