Gmina Czermin

Kategoria: Aktualności

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

W 2018 roku pięć par z terenu gminy Czermin obchodziło Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji w dniu 05.10.2018r. przybyłym do Urzędu Gminy Jubilatom zostały wręczone medale Prezydenta RP, listy gratulacyjne i kwiaty. Spotkanie odbyło się tradycyjnie w sali posiedzeń Urzędu z udziałem Wójta Sławomira Spychaja, Zastępcy Wójta Marietty Cierniak, Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Mikołajczaka oraz pracownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Witkowskiej. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Krystyna i Tadeusz Mikołajczykowie Kazimiera i Wojciech Słowińscy Lidia i Jan Grzybowscy Anna i Kazimierz Marciniakowie Danuta i Jan Łuczakowie...

Czytaj więcej...

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

W dniu 27 września br. Gmina Czermin podpisała umowę na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych.  Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Podpisanie umowy miało miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Gminę Czermin reprezentował Wójt Sławomir Spychaj oraz Skarbnik Jarosław Kowalski. Natomiast ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Kwota otrzymana przez Gminę Czermin to 46 795,32 zł. Do tej kwoty Samorząd Gminy Czermin zobowiązany jest dołożyć 1 % ze środków własnego budżetu. Z powyższych środków skorzystają wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy...

Czytaj więcej...

Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04) Dyrektor Szkoły Podstawowej* Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05). Data dostarczenia zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z 2017.03.02). Preambuła Petycji: Dnia 20 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”.  Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA. W związku z powyższym, kierując się uzasadnionym interesem społecznym, wnosimy o podjęcie następującego działania: Treść petycji: 1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt...

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na budowę Orlika w Żegocinie

W dniu 28 września 2018 roku podczas oficjalnego otwarcia boiska sportowego w Broniszewicach podpisana została umowa o dofinansowanie budowy Orlika w Żegocinie. Umowę podpisali: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i przedstawicielki Stowarzyszenia Miłośników Wsi Żegocin: Prezes Zofia Zawada oraz Skarbnik Iwona Twardowska. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata...

Czytaj więcej...

Otwarcie boiska sportowego w Broniszewicach

W dniu 28.10.2018r. w Broniszewicach na terenie Zespołu Szkół Publicznych oficjalnie otwarto boisko sportowe Orlik. W uroczystości wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj, Zastępca Wójta Marietta Cierniak, Skarbnik Gminy Jarosław Kowalski oraz Radni Gminy Czermin, Sołtysi oraz Dyrektorzy Szkół. Głównym punktem inauguracji obiektu były towarzyskie turnieje piłkarskie, w których wzięło udział pięć drużyn....

Czytaj więcej...

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Pleszewie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 9 października 2018 roku o godzinie 10:00 w auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Pleszewie  – Marszew 22, Pleszew. W spotkaniu weźmie udział pani Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, wiceminister Inwestycji i Rozwoju. W trakcie spotkania poznają Państwo m.in: 5 filarów Konstytucji Biznesu możliwości wsparcia dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia ofertę dla firm z Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego Program Dostępność Plus RODO dla przedsiębiorcy  Po części seminaryjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie. Agenda spotkania może ulec zmianie. Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-innowacyjna-firma-w-pleszewie/ Z uwagi na to,...

Czytaj więcej...

Projekt pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Czermin” .

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Czermin” . W ramach zadania zaplanowano : – utwardzenie terenu, – dostawę i montaż ławek parkowych z oparciem, – dostawę i montaż ławostołu drewnianego z zadaszeniem, – dostawę i montaż koszy na śmieci, – dostawę i montaż stojaka na rowery, – dostawę i montaż tablicy informacyjnej o ciekawych miejscach w gminie, – budowę nowego ogrodzenia z paneli stalowych, – wyrównanie terenu i wysiew trawy. W realizację projektu zaangażowani są również mieszkańcy gminy. Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2018r. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” – uzyskano dotację w kwocie...

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Pieruszycach

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIERUSZYCE CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi: 28 000,00 zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100/ WADIUM:  2 800,00  zł. /słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100/ Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2018r. tj. czwartek  o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2 800,00  zł. /słownie: dwa tysiące osiemset złotych  00/100/  należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 05.10.2018 r.  na konto Urzędu Gminy Czermin: Bank Spółdzielczy Pleszew O/Czermin  nr 64 8407 0003 0200 0101 2000 0003 z dopiskiem „wadium – lokal nr 5  w  m. Pieruszyce 43”. Ogłoszenie o przetargu i szczegółowe warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl, czermin-wlkp.bip.gov.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czermin oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pieruszyce. Wójt /-/ mgr Sławomir...

Czytaj więcej...
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support