Gmina Czermin

Kategoria: Aktualności

Badania dotyczące profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego)

Wójt Gminy Czermin informuje, iż Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Czermin od 50 do 67 roku życia. Badania będą dotyczyć profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 24 SIERPNIA 2018r. Zapisy przeprowadzane są przez Urząd Gminy w Czerminie pod nr tel. (62) 741 60 31 lub osobiście Urząd Gminy – biuro...

Czytaj więcej...

Informacja z realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 625027P w miejscowości Broniszewice” 

Przedmiotem zadania jest „Przebudowa drogi gminnej nr 625027P w miejscowości Broniszewice”  która realizowana jest w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, na podstawie umowy dotacji z budżetu państwa zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr 6/18 z dnia 03 lipca 2018r. w kwocie 1 085 519,00zł, stanowiącej do 50% wydatków kwalifikowanych. Zadanie jest realizowane w ramach umowy o roboty budowlane nr RB.272.17.2018 z dnia 15 marca 2018r. z Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego  którym jest firma GREGBUD Grzegorz Rybarczyk. Planowany termin rozpoczęcia robót 15 marca 2018r. Planowany termin zakończenia robót 15 lipca 2018r. Wartość robót budowlanych wynosi 2 169 038,33 zł brutto. 1. Zakres rzeczowy zadania dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 625027P na odcinku o długości ok. 994,0m i obejmuje: a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b)...

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w m. Żbiki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ♦ Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 46,00 m2 w budynku mieszkalnym nr 42, położony w miejscowości Żbiki na działce ewidencyjnej nr 92/5 o pow. 3458 m2. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 73,00 m2 w budynku mieszkalnym nr 42, położony w miejscowości Żbiki na działce ewidencyjnej nr 92/5 o pow. 3458 m2. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 82,80 m2 w budynku mieszkalnym nr 42, położony w miejscowości Żbiki na działce ewidencyjnej nr 92/5 o pow. 3458 m2. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 33,70 m2 w budynku mieszkalnym nr 42, położony w miejscowości Żbiki na działce ewidencyjnej nr 92/5 o pow....

Czytaj więcej...

Informacja o utrudnieniach drogowych w miejscowości Broniszewice

Czermin, dnia  04.07.2018 r. K U R E N D A Gmina Czermin informuje, że w związku z planowanym wykonaniem nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 625027P (od starej poczty do kościoła na dołku) w miejscowości Broniszewice na w/w drodze będzie obowiązywał zakaz wjazdu, wyjazdu oraz parkowania pojazdów. Planowane rozpoczęcie robót przez Wykonawcę dnia 09.07.2018 r., godz. 700 (poniedziałek). Planowane zakończenie robót dnia 11.07.2018 r., godz. 2100 (środa). Zakaz korzystania z drogi obejmuje godziny od 700 do 2100 każdego dnia. W powyższym terminie prosimy o pozostawienie pojazdów poza terenem swoich posesji i drogi gminnej nr 625027P, gdyż wjazd i wyjazd przez drogę będzie niemożliwy. Drodzy mieszkańcy celem niniejszej inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz przebudowa włączenia w skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4311P. Zakres robót obejmie wykonanie warstwy...

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 625027P

W dniu 3 lipca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Czermin a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 625027P w miejscowości Broniszewice” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja celowa wyniosła...

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

W dniu 4 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Czermin o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Czermin”. Środki w wysokości 30 000 zł zostały pozyskane przez gminę Czermin w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”....

Czytaj więcej...

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 43 w miejscowości Pieruszyce

Wójt Gminy Czermin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 43 w miejscowości Pieruszyce Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 48,40 m2 w budynku mieszkalnym nr 43, położony   w miejscowości Pieruszyce na działce ewidencyjnej nr 67/1 o pow....

Czytaj więcej...

Uwaga na barszcz Sosnowskiego!

UWAGA!!! Barszcz Sosnowskiego Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jak powszechnie wiadomo jest silnie toksyczna oraz alergizująca. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W szczególnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku. Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparzeniami pokrzywy.                                      ...

Czytaj więcej...

Informacja o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych.

Wójt Gminy w Czerminie  informuje, że na terenie gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza.  W związku z powyższym poszkodowani rolnicy muszą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Czerminie, pokój nr 3 – referat rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.   We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Czermin, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp., wypełniają oświadczenie o ilości zwierząt. Druki wniosku można otrzymać...

Czytaj więcej...
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support