Transmisje z obrad Rady Gminy Czermin

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Czermin dostępne są pod linkiem: Transmisja

(Do poprawnej transmisji potrzebna jest co najmniej przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub późniejsza oraz instalacja wtyczki Web Service. Po zainstalowaniu wtyczki konieczne jest zalogowanie za pomocą użytkownika gosc z hasłem gosc.)