.

ba1

 

„Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Czermin – Etap I”

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Czytaj więcej...

.


Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pieruchy ”Nasza Wieś”

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacyjne w miejscowości Pieruchy

Czytaj więcej...

.

 


 

„Remont Wigwamu oraz budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w miejscowości Mamoty”

Czytaj więcej...

.

Organizacja szkolenia z grafiki komputerowej oraz wydanie folderu turystycznego Gminy Czermin

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Czytaj więcej...

.

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin"

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Czytaj więcej...

.

 

"Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rewitalizacja budynku urzędu gminy objętego wojewódzką ewidencją zabytków w miejscowości Czermin"

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Czytaj więcej...

.

Projekt „MAŁYMI KROKAMI DO SUKCESU” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie

Czytaj więcej...

.

 "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czermin, przebudowa stacji uzdatnainia wody w Żegocinie, budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Czermin oraz zakup pojazdów do usuwania nieczystości płynnych"

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Czytaj więcej...

.

 

"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieruchy"

Wnioskodawca: Gmina Czermin

Czytaj więcej...

.

 


 

Projekt edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
"Edukacja kluczem do sukcesu"

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebook

Facebook Image
Polish English French German Russian

SDPS2

Apteka

Marszew

Policja