.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w dniu 10.04.2013r.

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury w Czerminie


Tytuł projektu:

„Doposażenie zaplecza kuchennego w Ośrodku Kultury w Czerminie”

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów

objętego PROW na lata 2007 – 2013

 

Cel projektu:

 

Wzrost jakości życia mieszkańców wsi, ich integracji i aktywności poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w budynku Ośrodka Kultury w Czerminie.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 19.11.2013r.

Wartość projektu:                                    33 025,23 zł.

Kwota dofinansowania:              21 600,00 zł.

 

Zakres operacji:

 

- zakup mebli ze stali nierdzewnej

- zakup sprzętu AGD

- zakup naczyń kuchennych

- zakup akcesoriów stołowych

- zakup sztućców

- zakup sprzętu kuchennego

- zakup szafy do przechowywania sprzętu kuchennego

Praca świadczona nieodpłatnie polegająca na:

- zamówienie wyposażenia

- przywóz i rozładunek zakupionego wyposażenia

- prace montażowe zakupionego wyposażenia

- przygotowanie zakupionego wyposażenia do użytku

 

 

W wyniku realizacji operacji zostało doposażone zaplecze kuchenne w budynku Ośrodka Kultury w Czerminie.


ue00

ue01

ue02

ue03

ue04

ue05

Znajdź nas na Facebook

Facebook Image
Polish English French German Russian

SDPS2

Apteka

Marszew

Policja