.

Mecze wyjazdowe drużyny Juniora Młodszego Gladiatorzy Pieruszyce:

Lp

Data

Miejscowość

Godzina rozpoczęcia meczu

1

02.09.2017

Szczytniki

12.00

2

16.09.2017

Ostrów Wlkp.

15.00

3

30.09.2017

Stawiszyn

13.00

4

14.10.2017

Kalisz

14.00

.

1111Na terenie Gminy Czermin od 13 lat funkcjonuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach, które rozpoczęło swoją działalność 16 czerwca 2004 roku. Od samego początku jego członkowie na czele z prezesem panem Pawłem Kaczmarkiem, podjęli trud pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele statutowe, do których należą, m.in.: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności na rzecz edukacji i wychowania, podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości, prowadzenie zajęć w zakresie amatorskiej kultury fizycznej, sportu, turystyki i zajęć rekreacyjnych.

Przez te wszystkie lata napisano wiele projektów do różnych instytucji, fundacji, firm i grantodawców a w sumie do końca maja 2017 roku udało się pozyskać  242.540,38 zł. Liczba członków Stowarzyszenia waha się od 20 do 30 osób, głównie nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Broniszewicach, którzy pracują społecznie przy realizacji projektów.

Szczególnym zaangażowaniem wykazuje się zarząd, który intensywnie zajmuje się pisaniem projektów, ich realizacją i rozliczaniem. Od stycznia do 31 maja 2017 roku napisano 10 projektów z czego 2 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Od początku 2017 roku nowym prezesem jest pani Ewa Witczak.

.

Ogłoszenie dotyczące rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 722) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie.

2.  Informacje z codziennych przeglądów stada drobiu - druk.

3. Rozporządzenie.

.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza w miesiącu maju bieżącego roku program obejmujący finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Jednym z nich jest program „PIECYK – 2017”, który dotyczy wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. O dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40 % ubiegać się mogą osoby fizyczne. Zakres programu obejmuje zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła lub węzła cieplnego, a także kotłów na paliwa stałe o klasie 5.

Osoby indywidualne wnioskować winny bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pod poniższym linkiem dostępne są szczegóły i niezbędne dokumenty:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne

.

Urząd Gminy w Czerminie informuje o dostarczeniu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie wzoru zgłoszenia ilości utrzymywanego drobiu lub innych ptaków w gospodarstwach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Druk zgłoszenia należy dosatrczyć do 24 marca 2017 roku.

1. Ogłoszenie

2. Druk zgłoszenia

.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyborem Wykonawcy i przystapieniem do przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Czermin, Mamoty, Skrzypnia,Żbiki mogą nastapić utrudnienia w korzystaniu z dróg.

Do pobrania:

1. Kurenda - Czermin
2. Kurenda - Czermin 2
3. Kurenda - Mamoty
4. Kurenda - Skrzypnia
5. Kurenda - Żbiki

.

K U R E N D A

Urząd Gminy Czermin informuje o rozpoczęciu naboru wniosków przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest na 2017 rok.

Czytaj więcej...

.

Harmonogram zebrań wiejskich w 2017 roku

 (terminy zebrań mogą ulec zmianie)

Lp.

Sołectwo

Miejsce zebrania

Data zebrania

Godzina zebrania

1.

Broniszewice

Sala widowiskowa
Broniszewice

10 stycznia 2017 r.
( tj. wtorek )

godz. 18.00

2.

Żegocin

Ośrodek Kultury Żegocin 

11 stycznia 2017r.
( tj. środa )

godz. 18.00

3.

Wieczyn

Sala wiejska Wieczyn

12 stycznia 2017 r.
( tj. czwartek)

godz. 18.00

4.

Łęg

Sala wiejska Łęg

17 stycznia 2017 r.
( tj. wtorek)

godz. 18.00

5.

Grab

Sala wiejska Grab

18 stycznia 2017 r.
( tj. środa)

godz. 18.00

6.

Pieruchy

Sala wiejska Pieruchy

19 stycznia 2017 r.
( tj. czwartek)

godz. 18.00

7.

Żbiki

Sala wiejska  Żbiki

03 marca 2017 r.
(piątek)

godz. 18.30

8.

Mamoty

Sala RSP Mamoty

28 luty 2017 r.
( tj. wtorek)

godz.18.00

9.

Pieruszyce

Sala wiejska  Pieruszyce

02marca 2017 r.
( tj. czwartek )

godz. 18.00

10.

Psienie Ostrów

Sala wiejska Psienie Ostrów

22 luty 2017 r.
( tj. środa )

godz. 18.00

11.

Strzydzew

Sala wiejska  Strzydzew

 16 luty 2016 r.
( tj. czwartek)

godz. 18.00

12.

Skrzypnia

Sala wiejska  Skrzypnia 

27 luty 2016 r.
( tj. poniedziałek)

godz. 18.00

13.

Żale

Ośrodek Kultury Czermin

 15  luty 2016 r.
 ( tj. środa)

godz. 16.00

14.

Czermin

Ośrodek Kultury w Czermin

 21 luty 2016 r.
( tj. wtorek)

godz. 18.00

Znajdź nas na Facebook

Facebook Image
Polish English French German Russian

SDPS2

Apteka

Marszew

Policja