.

Urząd Gminy Czermin informuje, że Starostwo Powiatowe w Pleszewie ogłosiło nabór wniosków przez w ramach realizacji zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego". Osoby składające wniosek proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami określonymi w regulaminie realizacji przedmiotowego zadania, przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie nr CXXVII/265/2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

Czytaj więcej...

.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W ROKU 2018

L.p

Sołectwo

Termin i miejsce zebrania

Godzina zebrania

1.

Mamoty

25 stycznia 2018
sala Klubu "Iskra"

18.00

2.

Psienie Ostrów

24 stycznia 2018
świetlica wiejska

18.00

3.

Żale

18.01.2018
sala Ośrodka Kultury w Czerminie

15.00

4.

Pieruchy

20 luty 2018
sala wiejska

18.00

5.

Wieczyn

18 stycznia 2018
sala wiejska

 18.00

6.

Żegocin

6 luty 2018
sala OK Żegocin

18,00

7. 

Pieruszyce

Data zostanie podana w późniejszym terminie

-

8.

Skrzypnia

15 stycznia 2018
sala wiejska 

 18.00

9.

Żbiki

23 stycznia 2018
świetlica wiejska

 18.30

10.

Strzydzew

1 luty 2018
sala wiejska

18.00

11. 

Łęg

21 luty 2018
sala wiejska

18.00

12. 

Broniszewice

26 stycznia 2018
sala widowiskowa

18.00

13.

Czermin

31 stycznia 2018
Ośrodek Kultury w Czerminie

 18.00

14.

Grab

30 stycznia 2018
sala wiejska

 18.00

Terminy zebrań mogą ulec zmianie

.

Mecze wyjazdowe drużyny Juniora Młodszego Gladiatorzy Pieruszyce:

Lp

Data

Miejscowość

Godzina rozpoczęcia meczu

1

02.09.2017

Szczytniki

12.00

2

16.09.2017

Ostrów Wlkp.

15.00

3

30.09.2017

Stawiszyn

13.00

4

14.10.2017

Kalisz

14.00

.

1111Na terenie Gminy Czermin od 13 lat funkcjonuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach, które rozpoczęło swoją działalność 16 czerwca 2004 roku. Od samego początku jego członkowie na czele z prezesem panem Pawłem Kaczmarkiem, podjęli trud pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele statutowe, do których należą, m.in.: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności na rzecz edukacji i wychowania, podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości, prowadzenie zajęć w zakresie amatorskiej kultury fizycznej, sportu, turystyki i zajęć rekreacyjnych.

Przez te wszystkie lata napisano wiele projektów do różnych instytucji, fundacji, firm i grantodawców a w sumie do końca maja 2017 roku udało się pozyskać  242.540,38 zł. Liczba członków Stowarzyszenia waha się od 20 do 30 osób, głównie nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Broniszewicach, którzy pracują społecznie przy realizacji projektów.

Szczególnym zaangażowaniem wykazuje się zarząd, który intensywnie zajmuje się pisaniem projektów, ich realizacją i rozliczaniem. Od stycznia do 31 maja 2017 roku napisano 10 projektów z czego 2 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Od początku 2017 roku nowym prezesem jest pani Ewa Witczak.

.

Ogłoszenie dotyczące rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04.04.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 722) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie.

2.  Informacje z codziennych przeglądów stada drobiu - druk.

3. Rozporządzenie.

.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza w miesiącu maju bieżącego roku program obejmujący finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Jednym z nich jest program „PIECYK – 2017”, który dotyczy wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. O dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40 % ubiegać się mogą osoby fizyczne. Zakres programu obejmuje zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowo-olejowych, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła lub węzła cieplnego, a także kotłów na paliwa stałe o klasie 5.

Osoby indywidualne wnioskować winny bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pod poniższym linkiem dostępne są szczegóły i niezbędne dokumenty:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne

.

Urząd Gminy w Czerminie informuje o dostarczeniu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie wzoru zgłoszenia ilości utrzymywanego drobiu lub innych ptaków w gospodarstwach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Druk zgłoszenia należy dosatrczyć do 24 marca 2017 roku.

1. Ogłoszenie

2. Druk zgłoszenia

.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyborem Wykonawcy i przystapieniem do przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Czermin, Mamoty, Skrzypnia,Żbiki mogą nastapić utrudnienia w korzystaniu z dróg.

Do pobrania:

1. Kurenda - Czermin
2. Kurenda - Czermin 2
3. Kurenda - Mamoty
4. Kurenda - Skrzypnia
5. Kurenda - Żbiki

Znajdź nas na Facebook

Facebook Image
Polish English French German Russian

SDPS2

Apteka

Marszew

Policja