.

biblio

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO „KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE”

Konkurs plastyczny związany jest z obchodami 60 rocznicy śmierci Alana Alexandra Milne’a.

  1. ORGANIZATOR :

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Czermin oraz Urząd  Gminy Czermin

  1. CZAS TRWANIA KONKURSU :

     • 08.02 2016 r. ogłoszenie konkursu

     • do 25.02. 2016 r. dostarczanie prac konkursowych do Biblioteki

     • 02.03. 2016 r. rozwiązanie konkursu

  1. CELE KONKURSU :

     -   zachęcenie dzieci do czytania książek

     -   popularyzacja postaci Alana Alexandra Milne’a

     -   rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci

     -   popularyzacja Biblioteki w środowisku lokalnym

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas nauczania początkowego z terenu Gminy Czermin

- każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę, nie będą przyjmowane prace zbiorowe

- prace muszą być wykonane samodzielnie

- technika prac jest dowolna

- do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie metryczkę, która ma zawierać:

• imię i nazwisko, wiek, klasanazwę i adres szkoły

• imię i nazwisko rodzica lub nauczyciela uczącego

• nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu

do prac konkursowych muszą być dołączone zgody rodziców odnośnie umieszczenia danych osobowych i publikacji wizerunku dzieci w prasie oraz Internecie.

  1. KOMISJA KONKURSOWA

     Komisję konkursową powoła Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Czermin.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami :

- sposób ujęcia tematu

- walory artystyczne

- oryginalność wykonanej pracy

- własna interpretacja

Komisja przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz trzy równorzędne wyróżnienia.

.

bi0W dniu 12. 03. 2015 r. Biblioteka Publiczna Gminy Czermin przeprowadziła gminne eliminacje do Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania: „Czytanie jest Sztuką ” pod hasłem „ Kto czyta, świat lepiej poznaje” dla uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

.

 W dniu 05.09.2015r. Biblioteka Publiczna Gminy Czermin przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich „ Narodowe Czytanie” nad którą patronat objęła para prezydencka. W tym roku czytano „Lalkę ” Bolesława Prusa.

Czytaj więcej...

.


banerPrus

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2015. Czermin „Narodowe czytanie” Bolesław Prus „LALKA”

Czytać będą przedstawiciele :

władz, kadry nauczycielskiej, Klubu Seniora i Środowiskowego Domu Samopomocy, młodzieży działającej przy Ośrodku Kultury w Czerminie

Wójt Gminy Czermin, Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury Zapraszają!!!

Zaczynamy o godz: 17,00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie.

.

bi0Gminne eliminacje do Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania: „ Czytanie jest Sztuką ” pod hasłem „ Kto czyta, ten wie, umie i rozumie ” dla uczniów szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

.

biblio00W okresie Ferii Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Czerminie przygotowały dla dzieci i młodzieży różnorodną ofertę spędzenia wolnego czasu.

Czytaj więcej...

.

ferie00 W okresie Ferii Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Czerminie przygotowały dla dzieci i młodzieży różnorodną ofertę spędzenia wolnego czasu.

Czytaj więcej...

.

Biblioteka Publiczna Gminy Czermin ogłasza konkurs „NAJBARDZIEJ AKTYWNYGO CZYTELNIKA ROKU 2017"pod hasłem: „Książka ? Jestem na tak!” Konkurs skierowany jest do wszystkich czytelników z terenu Gminy Czermin, którzy  aktywnie korzystają ze zbiorów  Biblioteki. Konkurs potrwa do 31.12.2017r.

Pobierz regulamin
Plakat

.

pi00

 

W dniu 07.12.2013. w Ośrodku Kultury w Czerminie odbył się XV Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej.

 

Czytaj więcej...

.

czytanie00

W dniu 07.09. 2013 r. Gmina Czermin przyłączyła się do zainicjowanej w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich..

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebook

Facebook Image
Polish English French German Russian

SDPS2

Apteka

Marszew

Policja