.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na obszarach wiejskich


plakat

Pobierz ulotkę

.

Wiedza o zagrożeniach

Z pewnością za mała, by mogła dać ofiarom sytuacji kryzysowych wszelkie potrzebne umiejętności w walce z zagrożeniem lub minimalizowaniem jego skutków.

Dlatego właśnie Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) - obecnie Wydział Bezpieczeństwa       i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zorganizował akcję informacyjną i wydaje ulotki traktujące o różnych zagrożeniach, z którymi można się spotkać w codziennym życiu.

Celem ulotek jest przybliżenie szeroko rozumianej tematyki zagrożeń oraz sposoby radzenia sobie z ich skutkami.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ich treścią.

Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne i przyczynią się do zainteresowania tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa i uniknięcia skutków opisywanych zagrożeń.

Bezpiecznie na wakacjach
Bepieczna rodzina
Burza
Chemiczne
Grypa

Grypa
Grypa ah1n1
Powódź

Sepsa

Trzęsienie ziemi

Zabytki

Zima

.

System Wykrywania i Alarmowania oraz System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach

System Wykrywania i Alarmowania jest przygotowany do funkcjonowania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa i po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych. Może być także rozwijany na podstawie zarządzeń terenowych szefów obrony cywilnej w czasie wystąpienia rozległych, nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów.
System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach funkcjonuje w stanie stałej gotowości państwa (w czasie pokoju).

Na terenie Gminy Czermin działa zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, zwany dalej Systemem Ostrzegania i Alarmowania (SOA).

W przypadku rzeczywistego zagrożenia, po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego należy niezwłocznie włączyć odbiorniki radiowe lub telewizyjne w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pobierz komunikaty ostrzegawcze

Pobierz rodzaje alarmów

.

KURENDA

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie odnośnie nieprawidłowo ustawionych stogów, stert, brogów Wójt Gminy Czermin zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu usunięcia nieprawidłowości oraz stosowanie się do odpowiednich zasad. Kierujący działaniami ratowniczo-gaśniczymi zauważyli, że stogi itp. znajdują się za blisko dróg i budynków.

Czytaj więcej...

Znajdź nas na Facebook

Facebook Image
Polish English French German Russian

SDPS2

Apteka

Marszew

Policja