.

W miesiącu lipcu 2017 roku zakończyły się prace związane z realizacją operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 625042P w miejscowości Żbiki” na odcinku o długości ok. 0,813 km.

W ramach zadania wykonano:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- odwodnienie drogi,

- budowę chodnika,

- wzmocnienie podbudowy masą bitumiczną,

- nawierzchnię,

- zjazdy z drogi,

- odmulenie rowów przydrożnych,

- roboty wykończeniowe i porządkowe

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowita wartość zadania wynosi 689 133,36 zł z czego 63,63 % poniesionych kosztów operacji stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW.

dro00a

 

dro01

dro02

dro03

dro04

dro05

Znajdź nas na Facebook

Facebook Image
Polish English French German Russian

SDPS2

Apteka

Marszew

Policja